Wymiennik płytowy

Spakowany kod programu zamieszczono poniżej:

wymiennik płytowy

Ogólnie można powiedzieć iż jest to wymiennik w którym pływny są rozdzielone płytami, jak na rysunku (http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl):

Płyn gorący i zimny rozdzielone są płytami o niewielkiej grubości i stosunkowo dużej powierzchni wymiany ciepła. By dodatkowo zwiększyć wymianę ciepła na płytach stosuje się dodatkowo wytłoczenia.

Dane konstrukcyjne charakteryzujące wymiennik:

Aktualnie program nie posiada interfejsu graficznego a dane konstrukcyjne wymiennika i przepływu trzeba zmieniać w pliku. A obliczenia są wykonywane tylko jako wymiana ciepła woda-woda. Zmiana między współ prądowym a przeciw prądowym odbywa się przez wybór w pliku.

Plan rozwoju programu: Metoda zastosowana w programie pochodzi z książki "Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła", Beata Niezgoda-Żlasko, Wojciech Zalewski.