Moje projekty napisane w języku python

GRY

Zabawki, przydatne by się nauczyć programować:

gra samolot

Przykładowy kod - poszukiwanie zmiennej powtarzającej się ponad 50%

Szukając informacji jakie są zadania na certyfikaty z java-y, znalazłem jedno zadanie na tóre przeznaczone było, aż 30min!. Należy znaleźć jedną liczbę, w zbiorze liczb int, powtarzającą się tak często by stanowiła ona 50% liczb. Z ciekawości spróbowałem wykonać to samo zadanie w pythonie - jak widać nie jest to zbyt skomplikowane.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

table = [3, 2, 3, 3, 1, 4, 3]

print "variable = %s" % filter(lambda x: float(table.count(x))/len(table) > 0.5, set(table))

Analogiczny kod jest przedstawiony w sekcji java (22 linijki kodu). Widać, że w TEGO TYPU zastosowaniach, python posiada dużą przewagę nad javą.

Segregowanie danych z bazy danych

Dane które zażądamy mogą do nas trafić nieposegregowane - daty mogą się przeplatać. Poniższy metoda(funkcja w class-ie) oblicza sumę wydatków dla karzdego dnia miesiąca i zwraca ją jako listę posegregowaną po dacie. Dzięki zastosowaniu zbioru("set" - tank) pozbywamy się powtórzeń dat. Do posortowania służy: ".sort"

By sprawdzić czy obliczenia są wykonywane prawidłowo napisałem prosty test. Posiada on trzy daty i trzy koszty. Kod ten losuje 200000 z trzech możliwości i sprawdza czy segregacja wykona dobrze obliczenia. Dzięki poleceniu "assert" napisałem i inne testy które sprawdziły poprawność działania funkcji segregacja.