liczba Reynoldsa

Spakowany kod programu zamieszczono poniżej:

kalkulator liczby Reynoldsa - testowane pod Ubuntu, wymaga biblioteki PyQt4

kalkulator liczby Reynoldsa skompilowany pod windowsa - program sprawdzony pod windows xp i 7.

Jak wiadomo liczba Reynoldsa jest łatwa do wyznaczenia, zależy ona od:

W pierwszym etapie program wyznacza właściwości fizyczne wybranego medium przy danej temperaturze. Do obliczeń przyjęto, iż wymiar charakterystyczny jest podawany w mm, a program sam przelicza na m. Zdecydowałem się na to by ułatwić wpisywanie wartości. Ostatnią zmienną jest prędkość przepływu [m/s]. Z reguły znany jest przepływ masowy lub objętościowy dlatego planuje wprowadzić możliwość wprowadzenia tych wielkości zamiast prędkości.

Program został napisany w języku Python a zastosowaną biblioteką graficzną była QT4. Składa się on z dwóch części: interfejsu użytkownika i biblioteki wzorów fizycznych. Biblioteka wzorów fizycznych jest rozwijana niezależnie i jej opis znajduje się jako osobny projekt. Program był testowany na wersji Python 2.7 i systemie Ubuntu 12.10.

prędkość charakterystyczna płynu

20m/s

wymiar charakterystyczny

20mm

lepkość kinetyczna

20[10^-5 m2/s]

liczba Reynoldsa

=

20