Moje projekty napisane w języku java

Największą zaletą tego języka jest fakt, iż dużo osób go zna. Reszta zalet i wat jest dyskusyjna. Kiedyś był to język tak wolny, że zdecydowanie wolałem zastosować c++. W tej chwili gdy szybkość się poprawiła, a edytory wspomagające pisanie są na lepszym poziomie (np. eclipse), jest to język godny polecenia komuś kto już umie programować. Jednak nie polecił bym go osobie początkującej. Poza tym osobiści wydaje mi się, że GUI w QT4 jest jednak ładniejsze niż swing - ale to rzecz gustu.

Przykładowy kod - poszukiwanie zmiennej powtarzającej się ponad 50%

Analogiczny kod jaki przedstawiłem w języku python. Ze względu na to, iż jest to prosty algorytm nie umieściłem go o w osobnej klasie. Ważne jest to, że obie klasy są typu static. Ponad to kod jest bardzo podobny do zastosowanego w pythonie. Jedyną różnicą jest fakt zastosowania w kodzie pythona tanka, zbór ogranicza ilość zmiennych tak by się nie powtarzały, dzięki czemu kod nie powtarza sprawdzenia dla tej samej liczby dwa razy.

public class znalezienie_ilosci_powtorzen {
		
	public static void main(String[] args) {

		int table[] = {3, 2, 3, 3, 1, 4, 3};
		
		System.out.printf("variable = %s\n", search_variable_repeated_50_percent(table));
		
	}
	
	public static int search_variable_repeated_50_percent(int table[]){
		
		int repeated = 0;
		for(int i:table){
			if(repeated/table.length < 0.5){
				for(int k:table){
					if(i==k){
						repeated++;
						if(repeated/table.length > 0.5){
						return i;
					}
				}
			}
			}
		}	
		
		return -1;
	}

}